دکتر سعید آتش پور

* دکتر سید حمید آتش پور

* دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه

* بیش از 27 سال سابقه فعالیت

* استاد دانشگاه و مدرس دوره های آموزشی

* بیش از 20 پژوهش انجام شده و در حال انجام در سازمان های ؛

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

شرکت نفت فلات قاره

شرکت خطوط لوله

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان(مپنا)

شرکت پویا بافت

شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت توکا فولاد

مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان

بانک ملی

کارخانه احسان شیمی

شرکت طراحی و نفت ساختمان

شرکت غلتک سازان جی