مشاوره فردی : بالینی و روانپزشکی

واحد مشاوره فردی ,کودک,بالینی,گفتار درمانی,نوروفیدبک و روانپزشکی دپارتمان بامداد یکی از قویترین و موفق ترین قسمت های این مجموعه بشمار می رود که کسب موفقیت های بی نظیر توسط اساتید آن، خود موید آن است.از با ارزش ترین رسالت های مشاوره دراین واحد کمک به مراجعین در جهت بهبود شرایط زندگی و تجربه زندگی همراه با شادی و آرامش می باشد.این مداخلات گاهی با حضور روانپزشکان حرفه ای انجام خواهد پذیرفت تا از این طریق بتوان بیشترین سطح یاری و همراهی را با مراجعین خود داشت

 

مشاوره های فردی و بالینی در این مرکز سه هدف عمده را دنبال خواهد کرد  : 

1- پیشگیری: در مشاوره فردی تلاش می شود تا با ارائه اطلاعات روانشناختی و آموزش مهارت های لازم به مراجع کمک شود تا با موقعیت های مختلف زندگی سازگاری مناسب داشته باشد.

 

2- رشد: مشاوره فردی به تسهیل رشد مراجع و شکوفایی استعدادها و توانایی های او کمک می کند

 

3- مداخله درمانی: مشاوره فردی به شناخت و کشف راه حل برای مشکلات رفتاری مراجع می پردازد