توانایی

اثر بخشی در زندگی

اثر بخشی

  یکی از لذت های طبیعی دوران کودکی هر انسانی کشف:” میتوانم این کار را بکنم” است.در تجربه مشاهده رشد یک کودک گاهی صدای شاد و هیجان زده ... Read More