ساناز امیری

* روانشناس کودک و نوجوان

* بیش از 10 سال سابقه فعالیت کلینیکی