واحد تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی ,طرح ویژه ی دانش آموزان نهم,دهم,بازدهم,طرح انتخاب برتر برای نهم,کارشناسی,کارشناسی ارشد,دکتری.مشاوره و راهنمایی در زمینه تغییر و انتخاب رشته.جلوگری از افت تحصیلی و ارائه راهکار جهت پیشرفت.ارائه برنامه ریزی تحصیلی.طرح تحصیلی ویژه ی کنکور سراسری.آموزش شیوه های صحیح مطالعه و تقویت حافظه.خدمات تخصصی در زمینه راهنمایی تحصیلی در دوره دبیرستان و دانشگاه